Serviciul Management Integrat IT a fost înființat în anul 2012, pornind de la nevoia de integrare și centralizare a serviciilor hardware și software IT&C, la nivelul Universității din Oradea.

Structura serviciului a fost gândită și grefată pe cele trei mari direcții pe care acesta trebuie să le acopere, pentru a oferi universității cadrul tehnologic, procedural și deontologic de evoluție impus de realitățile IT&C ale vremurilor în care trăim:
- Birou Administrare Rețele Date/Voce: Asigurarea accesului la internet în universitate, intreținerea cablării și a activelor de rețea, telefonie VoIP, e-mail, management LAN-uri critice.;
- Birou Producție Media și Aplicații IT: Realizare website-uri și implementare aplicații web, găzduire domenii pe infrastructura proprie, producție foto/video/audio, design printing;
- Compartiment Service Desk: Suport tehnic și diagnosticare, reparații on-premise, instalări de echipamente, devirusare și prevenție malware, configurări și instalări OS.

Dar pentru ca suntem mai diverși de atât cele două birouri ale noastre se ocupă fiecare și de administrarea unui centru de date, actualmente în Universitatea din Oradea funcționând două, care concentrează și orchestrează toate serviciile interne.

Organigrama serviciului nostru este:De la bun început obiectivele pe care serviciul și le-a propus sunt următoarele:

  • Implementarea unei strategii unitare de dezvoltare permanentă şi coerentă a infrastructurii pentru tehnologiile informaţionale şi de comunicaţii (ICT) din Universitatea din Oradea care să susţină performanţa în activitatea academică şi de cercetare din universitate;
  • Implementarea sistemului informatic integrat de gestionare a procesului educaţional ȋn scopul automatizării proceselor de prelucrare a informaţiilor specifice facultăţilor, departamentelor si structurilor Universităţii din Oradea;
  • Asigurarea unui acces fiabil la serviciile Internet pentru toate cadrele didactice, studenţii şi personalul UO ȋn contextual unei modernizări continue a facilităţilor Internet şi Intranet;
  • Oferirea de facilităţi ICT colaborative şi de comunicare performante pentru studenţii, cadrele didactice şi angajaţii structurilor UO referitoare la accesul, prelucrarea şi comunicarea informaţiilor relevante pentru fiecare categorie de utilizatori din UO;
  • Oferirea de servicii electronice de informare a comunităţii publice, asupra programelor academice şi a facilităţilor educaţionale ale UO.