După cum stiți avem un cloud pentru stocarea, sincronizarea și partajarea fișierelor în universitate disponibil la https://cloud.uoradea.ro.