Linkul de acces pentru Studinfo este: https://studinfo.uoradea.ro

 Linkul de resetarea parolei este: https://studinfo.uoradea.ro/index_reset.php

  1. S-a creat un mecanism pentru generarea unui cod unic de identificare a fiecărui student după regula: nume.prenumeX, unde X este un număr pentru diferențierea codurilor de utilizator egale in urma generării.
  2. S-a modificat mecanismul de acces a studenților pe platforma StudInfo, încât autentificarea sa se poata realiza fie prin CNP fie prin utilizatorul unic generat.


3. S-a adaugat o pagina suplimentara pe platform Studinfo cu Date personale student